SERVICEDESK: 0546 - 581010 | 24/7 STORINGSDIENST | STORINGSHULP
Regeling & Automatisering – Van Kooten Dak- en Installatiebedrijf

Regeling & Automatisering

MEETTECHNIEK, REGELTECHNIEK en AFSTANDSBEHEER

METEN = WETEN:

Het bestuderen en beheren van een systeem zijn de uitgangspunten van onze meet- en regeltechniek. De Regeltechniek bestudeert het dynami-sche gedrag van een systeem over de tijd en probeert dit te sturen. Om een proces te kunnen regelen moet men de te regelen grootheden eerst kunnen meten.

Onze kennis van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties stelt ons in staat om u een uitstekend functionerende installatie te garanderen. Alleen een goed uitgevoerde en ingeregelde installatie, met bijbehorende regeltechniek, garandeert een optimale werking zonder onnodig energieverbruik.

BEHEER OP AFSTAND:

Gebouwbeheers- en besturingssystemen kunnen op afstand het gebruik vergemakkelijken en eventueel optimaliseren. Wij kijken als het ware bij u over de schouder mee in het systeem. Dit 24 uur en 365 dagen lang om meer controle te hebben over de techniek.Daarnaast zullen wij natuurlijk ook in de auto stappen om uw installatie te onderhouden en direct service te verlenen bij eventuele storingen.

BESTURING en AUTOMATISERING:

Onze kennis van E- en W-installaties en de verregaande integratie, stelt ons in staat om het uitstekend functioneren te garanderen. Alleen een goed uitgevoerde en ingeregelde installatie met de nodige regeltechniek, garandeert een optimale werking, zonder onnodig energie- en com-fortverlies in uw woning en op het werk. Dit kan al geregeld worden vanaf uw smartphone of tablet.

INTEGRATIE:

De integratie van o.a. klimaatbeheersing, verlichting, beveiliging, toegangscontrole en datacommunicatie zorgt voor een optimaal functione-rend, comfortabel en energiezuiniger gebouw. Wij zijn de partij die deze verscheidenheid aan installaties begrijpt en integreert.

Scroll naar boven